ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΠΑΦΟΣ 298 views

Job Overview

Ζητείται άριστα καταρτισμένος και έμπειρος μηχανικός αυτοκινήτων για συνεργείο στην Πάφο.

Γνώσεις χειρισμού διαγνωστικού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Θα πρέπει να έχει άριστη επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες της επιχειρήσης.

Πενθήμερη εργασία και ψηλές απολαβές αναλόγως προσόντων.

Apply for this job

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΠΑΦΟΣ 54 views

Job Overview

Ζητείται άριστα καταρτισμένος και έμπειρος μηχανικός αυτοκινήτων για συνεργείο στην Πάφο.

Γνώσεις χειρισμού διαγνωστικού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Θα πρέπει να έχει άριστη επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες της επιχειρήσης.

Πενθήμερη εργασία και ψηλές απολαβές αναλόγως προσόντων.

Apply for this job