Εγκαταστάτης Συστημάτων Ασφαλείας 286 views

Job Overview

Η εταιρία G.Ph. Security & Controls με έδρα την Λευκωσία (Λακατάμια), επιθυμεί την εργοδότηση ατόμου για πλήρωση θέσης τεχνικού- εγκατάστατη συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, προσβασης κτλ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολή μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης στους τομείς ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικών ή συναφή κλάδων

Προηγούμενη πείρα στον τομέα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Για αποστολή βιογραφικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail gphsecurity@cytanet.com.cy

Apply for this job

Εγκαταστάτης Συστημάτων Ασφαλείας 23 views

Job Overview

Η εταιρία G.Ph. Security & Controls με έδρα την Λευκωσία (Λακατάμια), επιθυμεί την εργοδότηση ατόμου για πλήρωση θέσης τεχνικού- εγκατάστατη συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, προσβασης κτλ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολή μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης στους τομείς ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικών ή συναφή κλάδων

Προηγούμενη πείρα στον τομέα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Για αποστολή βιογραφικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail gphsecurity@cytanet.com.cy

Apply for this job