Διευθυντής Λειτουργικών Υπηρεσιών 130 views

Job Overview

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ζητά άτομο για κάλυψη  μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών.

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ:

Τις διοικητικές, τις λειτουργικές και γενικά όλες τις (μη – κλινικές) υποστηρικτικές υπηρεσίες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο πανεπιστημίου σε επάγγελμα υγείας ή στη διοίκηση νοσοκομείων ή στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό προσόν στη διοίκηση νοσοκομείων ή στη διοίκηση επιχειρήσεων θεωρείται πλεονέκτημα.

ΠΕΙΡΑ

Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διαχείριση ή στην παραγωγή υπηρεσιών. Εμπειρία σε Νοσηλευτικό ίδρυμα αποτελεί πλεονέκτημα. Άτομα με λιγότερη εμπειρία δεν αποκλείονται και θα αξιολογηθούν με κριτήριο τις δυνατότητες τους.

Η θέση προσφέρεται για πλήρη απασχόληση. Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, 12π.μ

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: a.antoniades@aretaeio.com

Apply for this job