Διευθυντής Καταστήματος Λιανικής – Mangas Home Improvement – Λεμεσός, Κύπρος 86 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Η Mangas Home Improvement, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διανομής επιλεγμένων προϊόντων DIY για επαγγελματίες και ιδιώτες σε λογικές τιμές στην Κύπρο, η οποία έχει στόχο να προσφέρει πάντα, την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

 

Η Θέση:

Ο πελάτης μας, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση του Διευθυντής Καταστήματος Λιανικής στη Λεμεσό, ο οποίος θα έχει τη γενική ευθύνη για τις δραστηριότητες του καταστήματος.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Προώθηση πωλήσεων του Καταστήματος.
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Συντονισμός, επίβλεψη και παρακολούθηση των εργασιών του Καταστήματος, έτσι ώστε αυτές να εκτελούνται με ακρίβεια, ποιότητα και εντός των προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων.
 • Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης διαδικασιών και συστημάτων και αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού καταστήματος.
 • Διασφάλιση ορθότητας και πληρότητας αποθεμάτων καταστήματος.
 • Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικών υπολοίπων πελατών καταστήματος.
 • ​​​​Διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας της εταιρείας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:​​​​​​​

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο
 • Τριετής πείρα σε αντίστοιχη θέση.
 • Οργανωτικές, επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και διευθυντικές ικανότητες.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση και να χειρίζεται αποτελεσματικά πολλαπλά θέματα ταυτόχρονα.
 • Καλή γνώση των εφαρμογών Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook).​​​​​​​
 • Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία της Mangas Home Improvement στη Λεμεσό, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα: 

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν  εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job