Διεθνείς Οδικές Μεταφορές/Forwarding 225 views

Job Overview

O Οργανισμός Salamis ζητά να προσλάβει προσωπικό για τα γραφεία του στην Λεμεσό για τις πιο κάτω θέσεις:

 

Salamis Shipping Services Ltd

Εξυπηρέτηση Πελατών «Εισαγωγές & Εξαγωγές»

 

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε συναφή  τομέα τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Απόφοιτος ανωτέρας σχολής/πανεπιστημίου στα Ναυτιλιακά θα θεωρηθεί

επιπρόσθετο προσόν

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 • Γνώσεις λιμενικών προγραμμάτων  (PCS, κτλ ) θα θεωρηθεί

επιπρόσθετο προσόν

 

Καθήκοντα

 • Παραλαβή, έκδοση και διαχείριση  εγγράφων
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
 • Οποιαδήποτε άλλα γραφειακά καθήκοντα ανατεθούν

 

 

Cyprus International Roads Ltd

Διεθνείς Οδικές Μεταφορές/Forwarding

 

Προσόντα

 • Απόφοιτος  ανωτέρας σχολής
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία στο τομέα των Μεταφορών/Forwarding
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Καθήκοντα

 • Οργάνωση φορτίων από/προς Ευρώπη
 • Επικοινωνία με τους αποστολείς και παραλήπτες
 • Συντονισμός με τους οδηγούς
 • Επίβλεψη/έλεγχο των εξόδων των οδηγών
 • Επικοινωνία με τους υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες

 

 

Απολαβές/Ωφελήματα

Ο μισθός είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας. Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 22/11/2022 στην διεύθυνση c.zographou@salamistours.com

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

Apply for this job