ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ/ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 240 views

Job Overview

Η Cyprus Import Corporation Ltd, γενικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο της Mercedes-Benz Group AG για τα αυτοκίνητα Mercedes-Benz και smart και της Daimler Truck AG για τα φορτηγά Mercedes-Benz και FUSO και λεωφορεία Mercedes-Benz, ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Διαχειριστή/ριας Τηλεφωνικού Κέντρου / Ταμείου και Υποδοχής σε υποκατάστημα της εταιρείας στην Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου.
 • Διαχείριση συναλλαγών με πελάτες με χρήση ταμείων.
 • Είσπραξη πληρωμών με μετρητά, επιταγές ή πιστωτικές κάρτες.
 • Υποδοχή πελατών κατά την είσοδο και έξοδο τους απο το κατάστημα.
 • Υποστήριξη και διαχείριση προγραμματισμένων ραντεβού πελατών.
 • Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των απαιτούμενων παραστατικών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εργασιακή εμπειρία ως ταμίας λιανικής ή σε παρεμφερή θέση στον χώρο των πωλήσεων.
 • Γενική γνώση χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέραν του διαδικτύου).
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
 • Προσανατολισμός στην ικανοποίηση των πελατών.
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής πείρας, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία, κ.α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cic.com.cy αναγράφοντας την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρονται.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 691603.

Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που λαμβάνουμε, θα ειδοποιηθούν μόνον οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.  Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημερομηνία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

 

 

Apply for this job