Διανομέα 196 views

Job Overview

Η εταιρεία Laiko Cosmos Trading ltd λόγο επέκτασης των εργασιών της ζητά να προσλάβει άτομα για την θέση  Διανομέα.

Καθήκοντα:

 • Φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων σε σχέση με πελάτες.
 • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων κατά την μεταφορά τους.
 • Σωστή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας.

Προσόντα: 

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης.
 • Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Απόφοιτος/η Λυκείου.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Εμπειρία στην διανομή τροφίμων και ποτών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές και Ωφελήματα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει :

 • Συλλογική Σύμβαση εργασίας
 • Α.Τ.Α όπως προνοεί η νομοθεσία
 • 13ο μισθό
 • 14ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση info@laikocosmos.com, για αιτήσεις μπορείτε να αποταθείτε στην εταιρεία στα Κεντρικά Γραφεία Λεωφ. Λεμεσού 209,2540 Βιομηχανική Περιοχή  Ιδαλίου και στο τηλέφωνο 22717300.

 

Apply for this job