ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 218 views

Job Overview

H CiC Automasters Ltd, γενικός διανομέας του Stellantis Group στην Κύπρο για τα οχήματα FIAT, Alfa Romeo, Abarth, Jeep και FIAT Professional, ζητά να προσλάβει έμπειρο και προσοντούχο άτομο για την θέση του Διαγνωστικού Τεχνικού για το συνεργείο επιβατικών και εμπορικών οχημάτων στην Λεμεσό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος πανεπιστημίου ή άλλου ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στον κλάδο της Μηχανολογίας οχημάτων.
 • Τουλάχιστον πενταετής πείρα σε παρόμοια θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και διαγνωστικών εργαλείων.
 • Ικανότητα να εργάζεται σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Κάτοχος έγκυρης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ

 • Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων.
 • Εκτέλεση δοκιμών στον δρόμο για διερεύνηση βλαβών.
 • Εκτέλεση διαγνώσεων σε μηχανικά μέρη των οχημάτων.
 • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επιδιορθώσεων και άλλες συναφείς εργασίες.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Μισθός αναλόγως ακαδημαϊκής μόρφωσης, γνώσεων και πείρας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην διευθυνση hr@cic.com.cy αναγράφοντας το όνομα της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Παρακαλώ σημειώστε οτι επικοινωνία θα γίνει μονο με τους υποψηφιους που θα καλεστούν για συνέντευξη.

Για τυχόν απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22 691603.

Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημερομηνία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

Apply for this job