Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς – Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 176 views

Job Overview


ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α2-Α5-Α7 (ii). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4370 και ημερ. 05/08/2022 (Παράρτημα Όγδοο-Σχέδια Υπηρεσίας).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης και την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, 25ης Μαρτίου, 8820 Πόλη Χρυσοχούς) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.polis.org.cy.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν έναντι απόδειξης παραλαβής στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου στη διεύθυνση: Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, 25ης Μαρτίου, στην Πόλη Χρυσοχούς, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι.

 

Σχέδιο Υπηρεσίας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης

Πλαίσιο πλήρωσης θέσης

Αίτηση

Apply for this job