Δήμος Λευκωσίας – Πρόσληψη δύο Βοηθών Λειτουργών Πληροφορικής για τις ανάγκες του έργου της Έξυπνης Πόλης 179 views

Job Overview

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση δύο Βοηθών Λειτουργών Πληροφορικής, ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας Έξυπνης Πόλης (Smart City) για 24 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τη θέση και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy, ή στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, οδός Επτανήσου 11, 1016, Λευκωσία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο

  • είτε στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00
  • είτε με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Δήμος Λευκωσίας, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία

το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023 ώρα 12:00.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς, «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Θέση Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποταθούν στο email personnel@nicosiamunicipality.org.cy

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027», τον κρατικό προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας.

Apply for this job