Δήμος Γεροσκήπου – Πρόσληψη ενός (1) Εργάτη Περισυλλογής Σκυβάλων 267 views

Job Overview

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) Εργάτη Περισυλλογής Σκυβάλων με κλίμακα Ε6-Ε7.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.

 

Με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν τα πιο κάτω έγγραφα:

1. Aντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης.

2. Aντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

3. Aντίγραφο πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

4. Aντίγραφο πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου, υπογεγραμμένες από τους αιτητές, μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 2:00μ.μ. σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για πρόσληψη εργάτη περισυλλογής σκυβάλων».

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στον Δήμο Γεροσκήπου στο παρελθόν, παρακαλούνται όπως προσέλθουν ξανά στα γραφεία του Δήμου, προκειμένου να συμπληρώσουν το νέο έντυπο καθώς όλες οι προηγούμενες αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

 

Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΚΥΒΑΛΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

Apply for this job