Γραμματέας για το Δικαστηριακό τμήμα 207 views

Job Overview

Η Δικηγορική Εταιρεία Α.& Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε ενδιαφέρεται να προσλάβει Γραμματέα για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Εμπειρία ως Γραμματέας
  • Συνεργάσιμο και πρόθυμο άτομο
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Γνώση συστήματος δακτυλογράφησης
  • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Internet)
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Καθήκοντα:

  • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
  • Αρχειοθέτηση
  • Χρήση του λογισμικού προγράμματος Zygos

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ekllc.eu

Apply for this job