Βοηθό Θαλάμου 145 views

Job Overview

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ  στη Λάρνακα ζητά  βοηθό Θαλάμου για πλήρη απασχόληση.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα

.Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

.Ακεραιότητα χαρακτήρα ,υπευθυνότητα

.Ευχάριστη προσωπικότητα

.Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

 

Επιπρόσθετα προσόντα

.Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Προσφέρονται

 

.Άριστο εργασιακό περιβάλλον

.Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

.Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13/ κοινωνική Ασφάλιση /πρόσθετη

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά στα

Email saintraphael@cytanet.com.cy

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ 24840840.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη για αυτό

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση .

 

 

Γόρδιου Δεσμού 25-6045 Λάρνακα-τ.θ.45808-6535 Λάρνακα

Apply for this job