Βοηθός Τεχνικός Ηλεκτρογεννητριών (Assistant Generator Technician) 277 views

Job Overview

Η εταιρία Dynamo Motor Repairs Ltd με έδρα τη Λάρνακα ασχολείται με την πώληση, ενοικίαση, επιδιόρθωση συντήρηση ηλεκτρογεννητριών, ζητά για πλήρη απασχόληση βοηθό Τεχνικό Ηλεκτρογεννητριών.
Καθήκοντα

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα βοηθάει στη διεκπεραίωση όλων των εργασιών σε ηλεκτρογεννήτριες, συντήρηση, καθαριότητα καθώς και άλλων συναφών εργασιών που θα του αναθέτει η διεύθυνση της εταιρείας.

Προσόντα
 • Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • Κάτοχος άδειας οδηγού
 • Κάτοχος άδειας φορτηγού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Απολυτήριο στρατού
 • Εμπειρία σε ηλεκτρογεννήτριες θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εμπειρία σε περιελίξεις θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Σχετικό πτυχίο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευγένεια, Δυναμισμός, Εχεμύθεια
Απολαβές
 • Αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσιών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmr@cytanet.com.cy ή στο φαξ 24638900.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 24633806

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Θα επικοινωνήσουμε μόνο με επιτυχείς υποψηφίους/ες.
The company Dynamo Motor Repairs Ltd based in Larnaca deals with the sale, rental, repair and maintenance of electric generators, is looking for a full-time Assistant Generator Technician .
Responsibilities
The holder of the position will assist in the execution of all works on generators, maintenance, cleaning as well as other related work assigned to him by the management of the company.

Qualifications

 • Fluent command of the Greek and English language
 • Driver license
 • Truck Driver license holder will be considered as an advantage
 • Army discharge papers
 • Previous experience on generating sets will be considered as an advantage
 • Previous experience in rewinding will be considered as an advantage
 • A relevant degree will be considered as an advantage
 • Clean criminal record
 • Pleasant and dynamic personality with excellent organisation and communication skills
 • Confidentiality, Good character
Earnings
 • Based on experience and qualifications is offered
Applications

All interested candidates should send their CVs to dmr@cytanet.com.cy or fax it to 24638900. For more information, please contact us at 24633806.

All applications will be treated in strictest confidence. Only successful applicants will be contacted.

 

Apply for this job

Βοηθός Τεχνικός Ηλεκτρογεννητριών (Assistant Generator Technician) 138 views

Job Overview

Η εταιρία Dynamo Motor Repairs Ltd με έδρα τη Λάρνακα ασχολείται με την πώληση, ενοικίαση, επιδιόρθωση συντήρηση ηλεκτρογεννητριών, ζητά για πλήρη απασχόληση βοηθό Τεχνικό Ηλεκτρογεννητριών.
Καθήκοντα

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα βοηθάει στη διεκπεραίωση όλων των εργασιών σε ηλεκτρογεννήτριες, συντήρηση, καθαριότητα καθώς και άλλων συναφών εργασιών που θα του αναθέτει η διεύθυνση της εταιρείας.

Προσόντα
 • Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • Κάτοχος άδειας οδηγού
 • Κάτοχος άδειας φορτηγού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Απολυτήριο στρατού
 • Εμπειρία σε ηλεκτρογεννήτριες θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εμπειρία σε περιελίξεις θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Σχετικό πτυχίο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευγένεια, Δυναμισμός, Εχεμύθεια
Απολαβές
 • Αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσιών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmr@cytanet.com.cy ή στο φαξ 24638900.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 24633806

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Θα επικοινωνήσουμε μόνο με επιτυχείς υποψηφίους/ες.
The company Dynamo Motor Repairs Ltd based in Larnaca deals with the sale, rental, repair and maintenance of electric generators, is looking for a full-time Assistant Generator Technician .
Responsibilities
The holder of the position will assist in the execution of all works on generators, maintenance, cleaning as well as other related work assigned to him by the management of the company.

Qualifications

 • Fluent command of the Greek and English language
 • Driver license
 • Truck Driver license holder will be considered as an advantage
 • Army discharge papers
 • Previous experience on generating sets will be considered as an advantage
 • Previous experience in rewinding will be considered as an advantage
 • A relevant degree will be considered as an advantage
 • Clean criminal record
 • Pleasant and dynamic personality with excellent organisation and communication skills
 • Confidentiality, Good character
Earnings
 • Based on experience and qualifications is offered
Applications

All interested candidates should send their CVs to dmr@cytanet.com.cy or fax it to 24638900. For more information, please contact us at 24633806.

All applications will be treated in strictest confidence. Only successful applicants will be contacted.

 

Apply for this job