Βοηθός Τεχνικός Διευθυντής/τρια 148 views

Job Overview

Η εταιρεία G.A.I. Papanicolaou Blinds Ltd με πείρα πάνω από 40 χρόνια στον τομέα της σκίασης ζητά να προσλάβει Βοηθό Τεχνικό Διευθυντή/τρια.

ΡΟΛΟΣ:

Θα εκπαιδευτεί στην  τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν την τοποθέτηση συντήρηση και άριστη λειτουργία συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής σκίασης καθώς και την οργάνωση των λειτουργών τοποθετήσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα, Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Διαδικασιών ή σε άλλο σχετικό κλάδο
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και επαφή με νέες τεχνολογίες
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Ικανότητα οργάνωσης και λήψης αποφάσεων
 • Πρωτοβουλία και Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματισμός
 • Ποιότητα Εργασίας
 • Διάθεση για προσωπική εξέλιξη

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και επίβλεψης των συνεργείων τοποθετήσεων και ελέγχου των οχημάτων.
 • Ελέγχου ολοκλήρωσης των εργασιών και καταχώρησης στο λογισμικό σύστημα.
 • Καταχώρηση πληροφοριών στο λογισμικό σύστημα.
 • Ενημέρωση και συντονισμός με τους Διευθυντές άλλων τμημάτων.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22505957

Αποστολή Βιογραφικών: andreas.andreou@papanicolaoublinds.com

Apply for this job