Βοηθός Λογιστής / Λογίστρια 42 views

Job Overview

Βασικά καθήκοντα:

 • Έλεγχος και τήρηση λογαριασμών πελατών και προμηθευτών.
 • Ετοιμασία τριμηνιαίας κατάστασης ΦΠΑ και ενημέρωση του πελάτη για  πληρωμή / επιστρεπτεόυ ΦΠΑ.
 • Τήρηση λογιστικών εγγραφών και αρχείων.
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση λογιστικών και τραπεζικών συναλλαγών στο λογιστικό σύστημα.
 • Καθημερινή καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών.
 • Τήρηση και συμφιλίωση ταμείου.

Προσόντα:

 • Γνώσεις λογιστικής επιπέδου LCCI Higher.
 • Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel, outlook).
 • Γνώση του λογισμικού 1C θα θεωθηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Εργασία:

 • Πενθήμερη εργασία – ευέλικτο ωράριο.
 • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • Προσφέρεται 13ος μισθός

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ προωθήστε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pmousikou.com .

Apply for this job