Βοηθός Εγκαταστάτη ΦΒ Συστημάτων 87 views

Job Overview

Η εταιρεία Petrolina Solar Ltd ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Βοηθός Εγκαταστάτη ΦΒ Συστημάτων, με έδρα τη Λάρνακα.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Απολυτήριο Λυκειου ή Τεχνικής Σχολής
  • Προηγούμενη πείρα σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων ή/και σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τη μελέτη, τα σχέδια και τις οδηγίες της εταιρείας (μέχρι τη λειτουργία του συστήματος) σε οροφές ή στο έδαφος.
  •  Συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οροφές ή στο έδαφος.
  • Εντοπισμός & επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων.
  • Μελέτη του χώρου εγκατάστασης και επί τόπου υπολογισμός του μεγέθους του Φ/Β συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί.
  •  Παραλαβή υλικών στην αποθήκη από τους προμηθευτές.
  • Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του ΦΒ συστήματος.

Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@petrolina.com.cy.

Σημείωση: Η υποβολή αίτησης εργοδότησης ή βιογραφικού σημειώματος για σκοπούς εργοδότησης δηλώνει την αποδοχή των όρων της Πολιτικής Απορρήτου του Ομίλου Petrolina και παραχωρείτε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται για την προώθηση και εξέταση της αίτησης σας.

H Δήλωση Προστασίας Δεδομένων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.petrolina.com.cy /The Privacy Policy Statement can be found at www.petrolina.com.cy

Apply for this job