Βοηθοί Αποθήκης & Διαχείρισης Εγγράφων 340 views

Job Overview

Οι Βοηθοί Αποθήκης & Διαχείρισης Εγγράφων εκτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών της εταιρείας καθώς είναι τα άτομα που διαχειρίζονται το αρχείο των πελατών μας ακολουθώντας τις διαδικασίες της εταιρείας και διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας, ποιότητας και εμπιστευτικότητας της Iron Mountain Inc. 

Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση εργασιών εντός του αρχειοφυλακείου.
 • Φόρτωση και μετακίνηση κιβωτίων και εγγράφων.
 • Παραλαβή και ασφαλής μεταφορά αρχείου από τους πελάτες.
 • Ανάκτηση και παράδοση αρχείου στους πελάτες.

Προσόντα και προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο
 • Τουλάχιστον βασική χρήση της τεχνολογίας
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Δέσμευση στην τήρηση των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας
 • Αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. 
 • Φιλικός χαρακτήρας.
Apply for this job