Αγορά Υπηρεσιών – Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 196 views

Job Overview

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι προτίθεται να απασχολήσει
άτομα για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, για περιορισμένο
χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, για την κάλυψη των πιο κάτω αναγκών:

1. Υποστήριξη στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Δανείων σε καθυστέρηση
2. Υποστήριξη στην υλοποίηση έργων Επικαιροποίησης Βάσεων δεδομένων
3. Υποστήριξη σε άλλα έκτακτα έργα και τακτικές εργασίες

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον
περίοδο/περιόδους μέχρι και 16 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για μια πόλη μόνο (Λευκωσία,
Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο)

Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο πιο κάτω

https://www.hfc.com.cy/2022/12/27/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/

Apply for this job