Χειριστής Φορητής Κάμερας New 183 views

Job Overview

Η Brink’s η μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλείας στη Κύπρο, δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1983 και σήμερα εργοδοτεί πέραν των 700 καταρτισμένων σε θέματα ασφαλείας στελεχών. Επενδύοντας στην υποδομή της και την στελέχωση της, η Εταιρεία ζητά να προσλάβει Χειριστή Φορητής Κάμερας.

Προσφέρουμε ευκαιρίες σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης σε ένα ασφαλές και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας στο Έργο “Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης Καμερών Φωτοεπισήμανσης”.

Καθήκοντα: 

Ο Χειριστής Φορητής Κάμερας, θα οδηγεί καθημερινά, σε προγραμματισμένες τοποθεσίες παγκύπρια και θα μεριμνά για την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία των φορητών καμερών καταγραφής ορίου ταχύτητας.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές Γνώσεις Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Εργασία με σύστημα βάρδιας
 • Άδεια οδήγησης
 • Προηγούμενη εμπειρία ως Φύλακας Ασφαλείας αποτελεί πλεονέκτημα.

Στην Brink’s παρέχουμε:

 • Επιπλέον ωφελήματα πέραν του Κατώτατου Μισθού και των Υποχρεωτικών Δια Νόμου Ωφελημάτων και Συνεισφορών
 • Η καταβολή του μηνιαίου σας μισθού την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, χωρίς παρεκκλίσεις
 • Προκαταβολικά το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας σας για σκοπούς καλύτερου δικού σας προγραμματισμού
 • Δωρεάν Στολή ή και άλλα αναγκαία υλικά και εξοπλισμός, όπου και εφόσον απαιτούνται για τη σωστή διεκπεραίωση της εργασίας σας
 • Δωρεάν Εκπαίδευση και Πιστοποίηση όπου και εφόσον απαιτείται για τη θέση
 • Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανέλιξης και σταδιοδρομίας σε θέσεις Υπευθύνου Βάρδιας ή/και Υπεύθυνου Επόπτη, όταν και εφόσον αυτές προκύπτουν, σε σχέση πάντα με την επίτευξη των προσωπικών και εταιρικών στόχων
 • Σταθερό Επαγγελματικό Περιβάλλον

Οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

Εάν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας μας τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr.cy@brinks.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας, 22745343, 22745300

Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι Λευκού Ποινικού Μητρώου

Αριθμός Άδειας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΓ/I004

Apply for this job

Χειριστής Φορητής Κάμερας New 182 views

Job Overview

Η Brink’s η μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλείας στη Κύπρο, δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1983 και σήμερα εργοδοτεί πέραν των 700 καταρτισμένων σε θέματα ασφαλείας στελεχών. Επενδύοντας στην υποδομή της και την στελέχωση της, η Εταιρεία ζητά να προσλάβει Χειριστή Φορητής Κάμερας.

Προσφέρουμε ευκαιρίες σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης σε ένα ασφαλές και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας στο Έργο “Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης Καμερών Φωτοεπισήμανσης”.

Καθήκοντα: 

Ο Χειριστής Φορητής Κάμερας, θα οδηγεί καθημερινά, σε προγραμματισμένες τοποθεσίες παγκύπρια και θα μεριμνά για την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία των φορητών καμερών καταγραφής ορίου ταχύτητας.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές Γνώσεις Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Εργασία με σύστημα βάρδιας
 • Άδεια οδήγησης
 • Προηγούμενη εμπειρία ως Φύλακας Ασφαλείας αποτελεί πλεονέκτημα.

Στην Brink’s παρέχουμε:

 • Επιπλέον ωφελήματα πέραν του Κατώτατου Μισθού και των Υποχρεωτικών Δια Νόμου Ωφελημάτων και Συνεισφορών
 • Η καταβολή του μηνιαίου σας μισθού την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, χωρίς παρεκκλίσεις
 • Προκαταβολικά το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας σας για σκοπούς καλύτερου δικού σας προγραμματισμού
 • Δωρεάν Στολή ή και άλλα αναγκαία υλικά και εξοπλισμός, όπου και εφόσον απαιτούνται για τη σωστή διεκπεραίωση της εργασίας σας
 • Δωρεάν Εκπαίδευση και Πιστοποίηση όπου και εφόσον απαιτείται για τη θέση
 • Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανέλιξης και σταδιοδρομίας σε θέσεις Υπευθύνου Βάρδιας ή/και Υπεύθυνου Επόπτη, όταν και εφόσον αυτές προκύπτουν, σε σχέση πάντα με την επίτευξη των προσωπικών και εταιρικών στόχων
 • Σταθερό Επαγγελματικό Περιβάλλον

Οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

Εάν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας μας τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr.cy@brinks.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας, 22745343, 22745300

Όλοι οι αιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι Λευκού Ποινικού Μητρώου

Αριθμός Άδειας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ΙΓ/I004

Apply for this job