Υπεύθυνο/η Πωλήσεων Φωτιστικών (Επαρχία Λευκωσίας) PGS-HR017 234 views

Job Overview

Η PGS Electrical Supplies Ltd λόγω διεύρυνσης των εργασιών της ζητά Υπέυθυνο/η Πωλήσεων Τμήματος Φωτιστικών για την Επαρχία Λευκωσίας.

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της λιανικής και/ή χονδρικής πώλησης. Προηγούμενη εμπειρία πέραν των 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο θα προσμετρήσει ως επιπλέον προσόν.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός

Άλλα Προσόντα

 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, κυρίως των προγραμμάτων Ms Office
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης

Βασικά Καθήκοντα

 • Εξασφαλίζει τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πλατών παρέχοντας πολύ καλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης λιανικής και χονδρικής πώλησης
 • Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πελατολόγιο
 • Επιμελείται των οικονομικών και τεχνικών προσφορών προς τους πελάτες
 • Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του προσωπικού του καταστήματος και της διοίκησης, διασφαλίζοντας ό,τι όλα λειτουργούν βάσει του οράματος και των αξιών της εταιρείας

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων)
 • 13ος μισθός, Ταμείο προνοίας και σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

 

Οι αιτήσεις εργοδότησης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα με τον κωδικό της θέσης PGS-HR017 στη διεύθυνση careers@pgs.com.cy ή να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση εργασίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://pgs.com.cy/careers/.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής αίτησης π.χ. τηλέφωνο, φαξ δεν θα γίνεται αποδεκτός.

 

Διευκρινήσεις

Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, η διεύθυνση της εταιρείας θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για προσωπική συνέντευξη.

Apply for this job