Υπεύθυνο/η Λογιστηρίου 286 views

Job Overview

Η εταιρία συστημάτων ασφαλείας  Piperaris Security Protection ζητά να προσλάβει άμεσα άτομο για να καλύψει την πιο κάτω θέση για την επαρχία Λεμεσού:

 

Υπεύθυνο/η Λογιστηρίου

Απαιτούμενα προσόντα

 • Δίπλωμα Λογιστικής L.C.C.I. HIGHER
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα.
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

 

 

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Εισπράξεις υπολοίπων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες
 • Λογιστικές εγγραφές
 • Τιμολογήσεις , έλεγχος χρεωστών/ πιστωτών

 

Διάρκεια εργοδότησης:  μόνιμη

Μισθός : πολύ ικανοποιητικός , αναλόγως προσόντων και πείρας.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 30/04/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com  ή  με φαξ στο 77772289 δηλώνοντας ξεκάθαρα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job