Υπεύθυνος Λογιστηρίου σε Φαρμακευτική Εταιρεία στην Λεμεσό 20 views

Job Overview

Η φαρμακευτική εταιρεία Costakis Tsisios & Co. Ltd με έδρα την Λεμεσό επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Καθήκοντα

 • Χειρισμός του εμπορικού λογισμικού της εταιρείας
 • Εκτέλεση τακτικών λογιστικών εργασιών, όπως εκδόσεις τιμολογίων, αποδείξεων, πιστωτικών σημειώσεων κτλ.
 • Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών, ταμείου, υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
 • Ετοιμασία και διαχείριση καταστάσεων πληρωμών στο προσωπικό και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Ετοιμασία δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καταχώρηση/ αρχειοθέτηση εγγράφων και τήρηση αρχείων σε συνεργασία με τον εξωτερικό Λογιστή της εταιρείας
 • Επικοινωνία με πωλητές/ πελάτες και διαχείριση/ διεκπεραίωση παραγγελιών
 • Συνεργασία με την διοίκηση και τους άλλους τομείς της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Γνώσεις Λογιστικής επιπέδου Higher, επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2-3 έτη σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

Προσφέρονται

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • 13ος μισθός
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο hr@ctsisiospharm.com.cy μέχρι τις 30/09/2023

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στο 25343150.

Κωστάκης Τσίσιος & Σια Λτδ

22 Filopoimenos street, 4002 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus

Apply for this job