Υπεύθυνος/η Εξυπηρέτησης Πελατών 128 views

Job Overview

Η εταιρεία μας ψάχνει ικανούς συνεργάτες για στελέχωση τριών θέσεων Υπεύθυνων Εξυπηρέτησης  Πελατών στο τομέα Marketing & Sales. Η εταιρεία μας αναπτύσσεται συστηματικά και σταθερά και  για αυτό τον λόγο αναζητάμε δημιουργικά άτομα με δυναμικό χαρακτήρα για ενίσχυση του προσωπικού μας .

Εκπαίδευση:

 • Τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας,  αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν τους Υπεύθυνους/ες Εξυπηρέτησης Πελατών, και να τους παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις , marketing και δημοσίων σχέσεων, για να ανταπεξέρχονται με επιτυχία στο έργο τους.

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών
 • Οργάνωση επαφών
 • Ανάπτυξη πελατολογίου και διαχείριση υφιστάμενου
 • Δημιουργία αναφορών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση και χρήση της Ελληνικής γλώσσας (ομιλία & γραφή) – Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Πολύ καλά οργανωτικά προσόντα.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα διατήρησης ψυχραιμίας σε κάθε περίπτωση.
 • Ικανότητα εργασίας με ατομική πρωτοβουλία για την εκπλήρωση στόχων με συγκεκριμένες προθεσμίες.
 • Ομαδικό πνεύμα

Δυνατότητα καριέρας:

Η Εταιρία δίνει δυνατότητα καριέρας στο management, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων γραφείων και διευθύνσεων πωλήσεων.

Παροχές:

 • Υψηλές αμοιβές
 • Ευχάριστο και υποστηρικτικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα καριέρας
 • Εκπαίδευση με πιστοποιήσεις
 • Επιπλέον παροχές με την επίτευξη στόχων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο: info@phoenixbccy.com

Apply for this job