ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 151 views

Job Overview

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

Απόφοιτος Πανεπιστήμιου ή κάτοχος επαγγελματικού προσόντος λογιστικής

Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (world-excel)

Καλή γνώση του προγράμματος της CYCOM θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καλή γνώση payroll και εργασιακής νομοθεσίας

Καλή γνώση της νομοθεσίας ΦΠΑ

Γνώσεις λογιστικής επιπέδου τουλάχιστον Intermediate

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θα προτιμηθεί άτομο με προϋπηρεσία

 

Ωφελήματα:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας

Παροχή 13ου μισθού

Ταμείο Προνοίας

 

Επαρχία Εργοδότησης:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Υποβολή αιτήσεων*:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν πλήρες βιογραφικό στο info@miltiades.com το αργότερο μέχρι τις 10/6/2022

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22314355

 

 

 

 

Apply for this job

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 156 views

Job Overview

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

Απόφοιτος Πανεπιστήμιου ή κάτοχος επαγγελματικού προσόντος λογιστικής

Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (world-excel)

Καλή γνώση του προγράμματος της CYCOM θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καλή γνώση payroll και εργασιακής νομοθεσίας

Καλή γνώση της νομοθεσίας ΦΠΑ

Γνώσεις λογιστικής επιπέδου τουλάχιστον Intermediate

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θα προτιμηθεί άτομο με προϋπηρεσία

 

Ωφελήματα:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας

Παροχή 13ου μισθού

Ταμείο Προνοίας

 

Επαρχία Εργοδότησης:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Υποβολή αιτήσεων*:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν πλήρες βιογραφικό στο info@miltiades.com το αργότερο μέχρι τις 10/6/2022

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22314355

 

 

 

 

Apply for this job