ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Χημείου Γιαννουκά 192 views

Job Overview

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ για το

Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Χημείου Γιαννουκά

 

Καθήκοντα

 • Διενεργεί αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων και συμμετέχει σε λοιπές διεργασίες του Μικροβιολογικού εργαστηρίου
 • Χειρίζεται, αποθηκεύει και διατηρεί αντιδραστήρια και δείγματα αναλύσεων
 • Διενεργεί ελέγχους καλής λειτουργίας και καταχωρεί στοιχεία συντήρησης μηχανημάτων
 • Καταγράφει και διατηρεί δεδομένα αναλύσεων και προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενων φροντίζοντας για την ορθότητα τους και τη συμμόρφωση διαδικασιών τους με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε ένα από τους κλάδους Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

 • Προϋπηρεσία σε Μικροβιολογικό εργαστήριο
 • Τυχόν κρατική άδεια σε ένα από τους τομείς Μικροβιολογίας
 • Γνώσεις συντήρησης και επικαιροποίησης Συστήματος Ποιότητας (ISO 15189)
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Γνώση λειτουργίας εφαρμογής ΓεΣΥ για κλινικά εργαστήρια

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών ικανοτήτων αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο

 

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. MIC08/2022).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 8/9/2022

________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Apply for this job