ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 249 views

Job Overview

Η εταιρεία S.K. Euromarket Ltd που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και κατασκευή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού, λυμάτων και αποβλήτων ζητά να προσλάβει Τεχνικό – Συγκολλητή για την ενίσχυση της τεχνικού τμήματος παραγωγής και εγκαταστάσεων

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

  • Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής
  • Εμπειρία σε χρήση μηχανών ελασματουργίας και συσκευών συγκολλήσεων TIG και MIG
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης στην Κύπρο
  • Ομαδικό πνεύμα και γρήγορη αντίληψη
  • Γνώση στην συγκόλληση ανοξείδωτων καθώς και πιστοποιητικό συγκολλητή θεωρούνται επιπλέον προσόντα.

Καθήκοντα

  • Κατασκευή εξειδικευμένου εξοπλισμού στον τομέα επεξεργασίας νερού και αποβλήτων
  • Συντήρηση έργων
  • Τήρηση διαδικασιών της εταιρείας

Ωφελήματα:

Προσφέρεται 13ος μισθός και Ταμείο Προνοίας. To πακέτο απολαβών θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα. To πακέτο απολαβών θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα.

 

Τα γραφεία και το εργοστάσιο και αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή Αγ. Συλά – Ύψωνα. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο info@euromarket-cy.com

Apply for this job