Ταχυδρομικό Γραφείο Αθηένου – Διανομέας 137 views

Job Overview

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους του Δήμου Αθηένου και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €651,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

 

Στο Δήμο Αθηένου θα πραγματοποιηθούν εντός του 2023 στατιστικές μετρήσεις για ένα μήνα, με σκοπό την πιθανή αναπροσαρμογή της αμοιβής.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 10ηΟκτωβρίου 2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας τηλ. 24802500-24802450

Apply for this job