Σύνδεσμος Γονέων Α΄ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου – Θέση Σχολικής/ού Βοηθού 139 views

Job Overview

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΕΡΙΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ

Ο Σύνδεσμος Γονέων Α΄ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ως εξής:

1 θέση Σχολικής/ού Βοηθού για πλήρη απασχόληση (38 ώρες την εβδομάδα με Συμβόλαιο) για το Α΄ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου. Ωράριο Εργασίας 7:00-14:30.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 6ετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα του Συνδέσμου Γονέων Α΄ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου στο Facebook ή στη Σχολική Εφορεία Γερίου.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Γερίου μέχρι την Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022 στις 14:00.

Apply for this job