Σύμβουλος Ομορφιάς ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ για επαρχία Λευκωσίας ή/και Λεμεσού 129 views

Job Overview

Η φαρμακευτική εταιρεία George Petrou Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη για πλήρη ή μερική απασχόληση Σύμβουλο Ομορφιάς ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ της εταιρείας, για την επαρχία Λευκωσίας ή/και Λεμεσού.

 

BΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Προώθηση καλλυντικών προϊόντων σε φαρμακεία βάση ημερήσιου προγράμματος.
 • Ενημέρωση Φαρμακοποιών για καλλυντικά προϊόντα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πολύ καλή επικοινωνία με τους πελάτες, ευχάριστη προσωπικότητα, ευφράδεια λόγου.
 • Καλή γνώση της Eλληνικής και Aγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτικές ικανότητες και ανάπτυξη πρωτοβουλίας.

 

Πτυχίο στον τομέα της  αισθητικής και προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που συμπεριλαμβάνει Βασικό Μισθό, 13ο μισθό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ταμείο προνοίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες ανέλιξης
 • Έκπτωση στα προϊόντα της Εταιρείας

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ένα από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: George Petrou LTD: Τ.Θ. 17100, 2260 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος.

Φαξ: 22 75 36 44  |  E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε στην αίτησή σας τη θέση και επαρχία για την οποία ενδιαφέρεστε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Beauty Advisor in COSMETICS DEPARTMENT for the district of Nicosia and/or Limassol

The pharmaceutical company George Petrou Ltd is looking for immediate recruitment for a full or part-time Beauty Advisor in the COSMETICS DEPARTMENT for Nicosia and/or Limassol district.

 

BASIC RESPONSIBILITIES:

 • Promotion of cosmetic products in pharmacies based on a daily schedule.
 • Informing Pharmacists about cosmetic products.

 

REQUIRED QUALIFICATIONS:

 • Very good communication skills with customers, pleasant personality, fluency of speech.
 • Good knowledge of Greek and English.
 • Organizational skills and initiative development.

 

A degree in aesthetics and previous experience in sales will be considered an additional qualification.

 

EARNINGS AND BENEFITS:

 • An attractive remuneration package is offered that includes Basic Salary, 13th salary, medical insurance and provident fund.
 • Continuous Training
 • Career Development Opportunities
 • Discounts in Company’s products

 

APPLICATIONS:

Candidates are kindly requested to send a full CV to one of the following:

Address: George Petrou LTD PO: Box 17100, 2260 Latsia, Nicosia, Cyprus.

Fax: +357 22 75 36 44  |  E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

Please specify in your application the position and district you are interested in.

ALL APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED STRICTLY CONFIDENTIAL.

Apply for this job