Σχολική Εφορεία Καμπιών – Θέση Σχολικού Βοηθού/Συνοδού 110 views

Job Overview

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
H Σχολική Εφορεία Καμπιών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση της θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο Περιφερειακό Νηπιαγωγείο Καμπιών-Αναλιόντα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποταθούν στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών τις πιο κάτω ημερομηνίες και ώρες για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις.

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022        09:00 – 11:00 π.μ.
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022        09:00 – 11:00 π.μ.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται έξω από το κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπιών, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Σχολική Εφορεία Καμπιών

Apply for this job