Σχεδιαστή και Χειριστή Εκτυπωτικών Μηχανών 349 views

Job Overview

Η εταιρεία Panayiotides and Sons Ltd αναζητά Σχεδιαστή και Χειριστή Εκτυπωτικών Μηχανών στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

 • Προετοιμασία και εφαρμογή λογότυπων στα προϊόντα με λογισμικό CorelDraw, Photoshop και Illustrator
 • Σχεδιασμός και ετοιμασία καταλόγου και ιστοσελίδας εταιρείας
 • Έκδοση φιλμ για παραγωγή
 • Εκτυπώσεις σε ψηφιακό εκτυπωτή και χαράξεις
 • Διαχείριση εξωτερικών εργασιών σε συνεργάτες.

Προσόντα:

 • Γνώστης προγραμμάτων Microsoft Office, CorelDraw, Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Οργανωτικά προσόντα
 • Τήρηση χρόνου παράδοσης παραγγελιών
 • Προφορική και γραπτή γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

Πληροφορίες τηλ. 99518048.

Αποστολή βιογραφικού: costas@panayiotides.com

Duties:

 • Preparation and Application of logos and designs to be printed on our products using Coreldraw, Photoshop και Illustrator
 • Design and prepress for catalogues and company website
 • Issue films for production
 • Print on digital printer and laser engraving
 • Handling of outsourced orders to external suppliers local and foreign

Qualifications:

 • Previous experience and knowledge operating Corel draw, Photoshop and Illustrator
 • Organizational skills
 • Prioritize and meet deadlines
 • Greek and English both speaking and writing

For more info please call at: 99518048.

Send your CV at: costas@panayiotides.com

Apply for this job

Σχεδιαστή και Χειριστή Εκτυπωτικών Μηχανών 163 views

Job Overview

Η εταιρεία Panayiotides and Sons Ltd αναζητά Σχεδιαστή και Χειριστή Εκτυπωτικών Μηχανών στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

 • Προετοιμασία και εφαρμογή λογότυπων στα προϊόντα με λογισμικό CorelDraw, Photoshop και Illustrator
 • Σχεδιασμός και ετοιμασία καταλόγου και ιστοσελίδας εταιρείας
 • Έκδοση φιλμ για παραγωγή
 • Εκτυπώσεις σε ψηφιακό εκτυπωτή και χαράξεις
 • Διαχείριση εξωτερικών εργασιών σε συνεργάτες.

Προσόντα:

 • Γνώστης προγραμμάτων Microsoft Office, CorelDraw, Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Οργανωτικά προσόντα
 • Τήρηση χρόνου παράδοσης παραγγελιών
 • Προφορική και γραπτή γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

Πληροφορίες τηλ. 99518048.

Αποστολή βιογραφικού: costas@panayiotides.com

Duties:

 • Preparation and Application of logos and designs to be printed on our products using Coreldraw, Photoshop και Illustrator
 • Design and prepress for catalogues and company website
 • Issue films for production
 • Print on digital printer and laser engraving
 • Handling of outsourced orders to external suppliers local and foreign

Qualifications:

 • Previous experience and knowledge operating Corel draw, Photoshop and Illustrator
 • Organizational skills
 • Prioritize and meet deadlines
 • Greek and English both speaking and writing

For more info please call at: 99518048.

Send your CV at: costas@panayiotides.com

Apply for this job