ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 127 views

Job Overview

H Cyprus Import Corporation Ltd, γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Πωλητή Ανταλλακτικών στη Λεμεσό.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Δημιουργία παραγγελών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι την πώληση και την ολοκλήρωση της.
 • Παραγγελίες / παραλαβές ανταλλακτικών.
 • Διαχείριση (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση) παραγγελιών πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων ή  μέσω του συνεργείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Λυκείου / Τεχνικής σχολής.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γενική γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέραν του διαδικτύου).
 • Εμπειρία 1 έτους τουλάχιστον ώς πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Οργάνωση και διαχείριση πολλαπλών εργασιών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Η αντιπροσωπεία μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία σε εργαστήρια τα οποία είναι ασφαλή, φιλικά και καθαρά.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία, κ.α.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο hr@cic.com.cy αναγράφοντας την θέση για την οποία υπάρχει ενδιαφέρον.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 691603.

Λόγω του  μεγάλου όγκου των αιτήσεων που λαμβάνουμε θα ειδοποιηθούν μόνον οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.   Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημερομηνία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

Apply for this job