ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 163 views

Job Overview

H Cyprus Import Corporation Ltd (CiC Ltd), γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Πωλητή Ανταλλακτικών /  Αποθηκάριου στην Λάρνακα.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Δημιουργία παραγγελιών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι την πώληση και την ολοκλήρωση της.
 • Παραγγελίες/παραλαβές ανταλλακτικών.
 • Διαχείριση (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση) παραγγελιών πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων ή μέσω του συνεργείου.
 • Διανομή ανταλλακτικών και υλικών απο τα ράφια στα σημεία πωλήσεων ή στο χώρο αποστολών.
 • Παραλαβή απο τα σημεία πωλήσεων ή παραλαβών των ειδών που επιστρέφονται και τοποθέτηση τους στα ράφια.
 • Εκτέλεση χρεών διανομέα.
 • Αλλα συναφή καθήκοντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
 • Απολυτήριο Λυκείου/τεχνικής σχολής.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γενική γνώση  χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέραν του διαδικτύου).
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Οργάνωση και διαχείριση πολλαπλών εργασιών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανοτητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Η αντιπροσωπεία μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία σε εργαστήρια τα οποία είναι ασφαλή, φιλικά και καθαρά.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ /  ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, ταμείο προνοίας, πενθήμερη εργασία, κ.α.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο gpaschali@cic.com.cy μέχρι την 30.6.2022 αναγράφοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 691603.

Apply for this job

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ/ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 194 views

Job Overview

H Cyprus Import Corporation Ltd (CiC Ltd), γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Πωλητή Ανταλλακτικών /  Αποθηκάριου στην Λάρνακα.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Δημιουργία παραγγελιών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι την πώληση και την ολοκλήρωση της.
 • Παραγγελίες/παραλαβές ανταλλακτικών.
 • Διαχείριση (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση) παραγγελιών πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων ή μέσω του συνεργείου.
 • Διανομή ανταλλακτικών και υλικών απο τα ράφια στα σημεία πωλήσεων ή στο χώρο αποστολών.
 • Παραλαβή απο τα σημεία πωλήσεων ή παραλαβών των ειδών που επιστρέφονται και τοποθέτηση τους στα ράφια.
 • Εκτέλεση χρεών διανομέα.
 • Αλλα συναφή καθήκοντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
 • Απολυτήριο Λυκείου/τεχνικής σχολής.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γενική γνώση  χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέραν του διαδικτύου).
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Οργάνωση και διαχείριση πολλαπλών εργασιών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανοτητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Η αντιπροσωπεία μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία σε εργαστήρια τα οποία είναι ασφαλή, φιλικά και καθαρά.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ /  ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, ταμείο προνοίας, πενθήμερη εργασία, κ.α.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο gpaschali@cic.com.cy μέχρι την 30.6.2022 αναγράφοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 691603.

Apply for this job