Πωλητή 136 views

Job Overview

Η εμπορική εταιρεία L&M Michaelides Ltd, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, λόγω επέκτασης του κύκλου εργασιών της, ζητά να προσλάβει το ακόλουθο προσωπικό:

 

Πωλητή για Λεμεσσό – Πάφο

 

Απαραίτητα προσόντα:

Ευχάριστη προσωπικότητα

Απόφοιτος γυμνασίου

Προηγούμενη πείρα σε θέση με παρόμοια καθήκοντα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 

Προσφέρεται πολύ καλό σύνολο αποδοχών.

 

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα άτομα να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο Fax: 22461201 ή στο e-mail n.nicolaou@michaelides.com.cy

 

 

Apply for this job