Πωλητή Ex – Van 200 views

Job Overview

Η  Laiko Cosmos Trading ltd είναι μια από τις μεγαλύτερες  εταιρείες διανομής ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Κύπρο και διανέμει πλήθος διεθνών και τοπικών μαρκών στις κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Η εταιρεία ζητά να προσλάβει πωλητή Ex-Van για την Επαρχία Λευκωσίας

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Καθημερινή επίσκεψη σε πελάτες βάση δρομολογίου για αναπλήρωση των  πωληθέντων προϊόντων, τόσο στους χώρους αποθήκευσης όσο και στα ράφια πώλησης των πελατών.
 • Βάση του δρομολογίου του στοχεύει στα παρακάτω :
 1. Επίτευξη στόχων των πωλήσεων
 2. Επίσκεψη όλων των πελατών
 3. Τήρηση της πιστωτικής πολιτικής
 4. Υλοποίηση των στόχων αριθμητικών διανομών για την τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά.
 • Καθημερινή ετοιμασία του οχήματος του για κάλυψη των αναγκών του δρομολογίου
 • Διαχείριση της εισαγωγής και εξαγωγής των προϊόντων από το όχημα βάση του συστήματος FIFO
 • Φόρτωση των κωδικών (SKU’s) που αναλογούν στο πελατολόγιο του, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την εταιρεία.
 • Σωστή παρουσία των προϊόντων στους χώρους προβολής είτε μόνιμους, είτε επιπρόσθετους.
 • Σωστή εκτέλεση και ενεργοποίηση των καταστημάτων κατά την διάρκεια προωθητικών ενεργειών.
 • Διασφάλιση των σωστών facings των προϊόντων με βάση τα μερίδια αγοράς, πάνω στο ράφι.
 • Έλεγχος των ημερομηνιών λήξης των προϊόντων και τήρησης της διαδικασίας rotation.
 • Υλοποίηση των (ποιοτικών στόχων) όπως αυτοί τίθεται μηνιαίος.
 • Μηνιαίος έλεγχος αποθεμάτων οχήματος

Προσόντα: 

 • Ανώτερη Εκπαίδευση
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στον τομέα FMCG
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης
 • Απαραίτητη η ελληνική γλώσσα
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ευγένεια
 • Συνέπεια
 • Μεθοδικότητα

Απολαβές και Ωφελήματα

 • Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει
 • 13ο μισθό
 • 14ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση info@laikocosmos.com, για αιτήσεις μπορείτε να αποταθείτε στην εταιρεία στα Κεντρικά Γραφεία Λεωφ. Λεμεσού 209,2540 Βιομηχανική Περιοχή  Ιδαλίου και στο τηλέφωνο 22717300.

Apply for this job