Πωλητή/τρια Καταστήματος 190 views

Job Overview

H αλυσίδα καταστημάτων MARINA Stores επιθυμεί να προσλάβει για τα καταστήματά της έναν/μία:

 

Πωλητή/τρια Καταστήματος

  (Κωδικός: ΠΚ-0922)

Καθήκοντα:

 • Η εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την πολιτική της εταιρίας,
 • Η επίτευξη των στόχων πωλήσεων του καταστήματος και η συνεχής ανάπτυξη του,
 • Η διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών.

 

Απαραίτητα Προσόντα και Χαρακτηριστικά:

 • Απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία στον χώρο των λιανικών πωλήσεων,
 • Αξιοπιστία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός,
 • Οργανωτικές ικανότητες και πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία,
 • Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων,
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας,
 • Καλή γνώση MS Office και εφαρμογών Internet,
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

 

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας,
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον,
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο career@lalizas.com

Apply for this job

Πωλητή/τρια Καταστήματος 24 views

Job Overview

H αλυσίδα καταστημάτων MARINA Stores επιθυμεί να προσλάβει για τα καταστήματά της έναν/μία:

 

Πωλητή/τρια Καταστήματος

  (Κωδικός: ΠΚ-0922)

Καθήκοντα:

 • Η εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την πολιτική της εταιρίας,
 • Η επίτευξη των στόχων πωλήσεων του καταστήματος και η συνεχής ανάπτυξη του,
 • Η διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών.

 

Απαραίτητα Προσόντα και Χαρακτηριστικά:

 • Απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία στον χώρο των λιανικών πωλήσεων,
 • Αξιοπιστία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός,
 • Οργανωτικές ικανότητες και πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία,
 • Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων,
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας,
 • Καλή γνώση MS Office και εφαρμογών Internet,
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

 

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας,
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον,
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο career@lalizas.com

Apply for this job