Πωλήσεις / Digital Marketing Manager 163 views

Job Overview

Η Εταιρεία N B Jewellery Ltd που δραστηριοποιείτε στο τομέα κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων στο Λιανικό, Χονδρικό εμπόριο και εξαγωγές ζητά να προσλάβει άτομο Digital Μαρκετινγ Μανατζερ πωλήσεις στο κατάστημα της εταιρείας στη Λάρνακα.

Κύριες Ευθύνες Καθήκοντα :

1.Υποστήριξη πωλήσεων και back office support

2.Τοποθέτηση και παρουσίαση προϊόντων, αποστολή προωθητικών email

3.Διαχείριση κοινωνικών δικτύων και οργάνωση on line Shop.

4.Διαχείριση λογισμικού προγράμματος Power soft εισαγωγές εξαγωγές Πελάτες προμηθευτές και μηνιαία έντυπα προς συμπλήρωση.

5.Άριστη εξυπηρέτηση και επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές συνεργάτες Εσωτερικού και εξωτερικού, cold call, web reserch

6.Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων και λήψη μηνυμάτων.

7.Χαιρετισμός των πελατών και των επισκεπτών κατά την είσοδο τους στο κατάστημα.

8.Ταξινόμηση, αρχειοθέτηση ενημέρωση πελατολογίου αλληλογραφίας .

9. Οργάνωση και προετοιμασία δειγματολογίων των πωλητών

10.Συμμετοχή σε δειγματισμούς η άλλες εκδηλώσεις της εταιρείας.

11. Ανανέωση και διατήρηση πελατολογίου με ενέργειες και δράσεις όπως εκδηλώσεις, καμπάνιες κλπ.

Κύρια Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες:

1.Απαραίτητο πτυχίο οικονομικών, Marketing ή Διοίκησης επιχειρήσεων

2.Επαγγελματική εμπειρία στο Digital marketing

3.Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Microsoft office.

4.Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

5.Υψηλός βαθμός ακεραιότητας, επαγγελματισμού, ενέργειας, χρησιμοποίηση πρωτοβουλίας.

6.Ικανότητα διοργάνωσης, διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και διαχείρισης χρόνου

7.Ολοκλήρωση εργασιών έγκαιρα και αποτελεσματικά

8.Πάθος για υψηλά αποτελέσματα, ευελιξία, υπευθυνότητα και διαπραγματευτικές ικανότητες

9.Διάθεση για μάθηση και συνεχής βελτίωση

10.Συνεργασία παραγωγική με σεβασμό σε όλα τα άτομα.

Προσφέρουμε :

1.Σταθερό μηνιαίο ποσό μισθού αναλόγως προσόντων

2.Σταθερή μόνιμη εργασία με σημαντική επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη

3.Σύγχρονο ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο phytos@logos.cy.net και θα απαντήσουμε μόνο στους επιτυχόντες υποψηφίους εντός τριών εβδομάδων.

Apply for this job

Πωλήσεις / Digital Marketing Manager 180 views

Job Overview

Η Εταιρεία N B Jewellery Ltd που δραστηριοποιείτε στο τομέα κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων στο Λιανικό, Χονδρικό εμπόριο και εξαγωγές ζητά να προσλάβει άτομο Digital Μαρκετινγ Μανατζερ πωλήσεις στο κατάστημα της εταιρείας στη Λάρνακα.

Κύριες Ευθύνες Καθήκοντα :

1.Υποστήριξη πωλήσεων και back office support

2.Τοποθέτηση και παρουσίαση προϊόντων, αποστολή προωθητικών email

3.Διαχείριση κοινωνικών δικτύων και οργάνωση on line Shop.

4.Διαχείριση λογισμικού προγράμματος Power soft εισαγωγές εξαγωγές Πελάτες προμηθευτές και μηνιαία έντυπα προς συμπλήρωση.

5.Άριστη εξυπηρέτηση και επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές συνεργάτες Εσωτερικού και εξωτερικού, cold call, web reserch

6.Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων και λήψη μηνυμάτων.

7.Χαιρετισμός των πελατών και των επισκεπτών κατά την είσοδο τους στο κατάστημα.

8.Ταξινόμηση, αρχειοθέτηση ενημέρωση πελατολογίου αλληλογραφίας .

9. Οργάνωση και προετοιμασία δειγματολογίων των πωλητών

10.Συμμετοχή σε δειγματισμούς η άλλες εκδηλώσεις της εταιρείας.

11. Ανανέωση και διατήρηση πελατολογίου με ενέργειες και δράσεις όπως εκδηλώσεις, καμπάνιες κλπ.

Κύρια Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες:

1.Απαραίτητο πτυχίο οικονομικών, Marketing ή Διοίκησης επιχειρήσεων

2.Επαγγελματική εμπειρία στο Digital marketing

3.Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Microsoft office.

4.Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

5.Υψηλός βαθμός ακεραιότητας, επαγγελματισμού, ενέργειας, χρησιμοποίηση πρωτοβουλίας.

6.Ικανότητα διοργάνωσης, διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και διαχείρισης χρόνου

7.Ολοκλήρωση εργασιών έγκαιρα και αποτελεσματικά

8.Πάθος για υψηλά αποτελέσματα, ευελιξία, υπευθυνότητα και διαπραγματευτικές ικανότητες

9.Διάθεση για μάθηση και συνεχής βελτίωση

10.Συνεργασία παραγωγική με σεβασμό σε όλα τα άτομα.

Προσφέρουμε :

1.Σταθερό μηνιαίο ποσό μισθού αναλόγως προσόντων

2.Σταθερή μόνιμη εργασία με σημαντική επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη

3.Σύγχρονο ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο phytos@logos.cy.net και θα απαντήσουμε μόνο στους επιτυχόντες υποψηφίους εντός τριών εβδομάδων.

Apply for this job