Προσωπικό Συντήρησης 162 views

Job Overview

Προσωπικό Συντήρησης

 

Η φαρμακευτική εταιρεία DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD ζητά να προσλάβει άμεσα Προσωπικό Συντήρησης για τις εγκαταστάσεις τους στην Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

 

Κύρια καθήκοντα:

  • Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού του εργοστασίου.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής.
  • Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  • Πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων σε παρόμοια θέση.

 

Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε τον κωδικό ΤCH-001 για τη συγκεκριμένη θέση και να αποστείλετε το βιογραφικό σας το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@delorbispharma.eu

 

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

 

DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

Οδός Αθηνών 17, 2643 Εργάτες

www.delorbispharma.eu

Apply for this job