Προσωπικό Συντήρησης 150 views

Job Overview

Προσωπικό Συντήρησης

 

Η φαρμακευτική εταιρεία DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD ζητά να προσλάβει άμεσα Προσωπικό Συντήρησης για τις εγκαταστάσεις τους στην Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

 

Κύρια καθήκοντα:

  • Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού του εργοστασίου.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής.
  • Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  • Πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων σε παρόμοια θέση.

 

Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε τον κωδικό ΤCH-001 για τη συγκεκριμένη θέση και να αποστείλετε το βιογραφικό σας το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@delorbispharma.eu

 

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

 

DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

Οδός Αθηνών 17, 2643 Εργάτες

www.delorbispharma.eu

Apply for this job

Προσωπικό Συντήρησης 176 views

Job Overview

Προσωπικό Συντήρησης

 

Η φαρμακευτική εταιρεία DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD ζητά να προσλάβει άμεσα Προσωπικό Συντήρησης για τις εγκαταστάσεις τους στην Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

 

Κύρια καθήκοντα:

  • Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού του εργοστασίου.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής.
  • Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  • Πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων σε παρόμοια θέση.

 

Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε τον κωδικό ΤCH-001 για τη συγκεκριμένη θέση και να αποστείλετε το βιογραφικό σας το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@delorbispharma.eu

 

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

 

DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

Οδός Αθηνών 17, 2643 Εργάτες

www.delorbispharma.eu

Apply for this job