Πολιτικός Μηχανικός 162 views

Job Overview

Η εταιρεία Smartly & Co., εκ μέρους και δια λογαριασμό πελάτη της, μιας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Κύπρο, επικεντρωμένης στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προτίθεται, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, στην πλήρωση θέσης Πολιτικού Μηχανικού.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μέλος του ΕΤΕΚ
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office, AutoCAD, MS Project)
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραφή / ανάγνωση / ομιλία)
 • Γνώση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γρήγορη και άμεση ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης

Καθήκοντα

 • Επίβλεψη και οργάνωση έργων
 • Δημιουργία προγράμματος εκτέλεσης εργασιών
 • Δημιουργία και επίβλεψη τήρησης Χρονοδιαγραμμάτων
 • Συντονισμός εργασιών στα εργοτάξια και οργάνωση υπεργολάβων
 • Επιτόπου καταγραφή και οργάνωση / διαχείριση διαθέσιμων πόρων
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση προόδου

 

Παρέχονται

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Παροχή 13ος Μισθός
 • Άριστο Περιβάλλον Εργασία
 • Προοπτικές ανέλιξης και ανάπτυξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022, αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικό σημείωμα, στο gateway@smartly.com.cy, με θέμα «ΥΠ-122»

 

Σημειώσεις

 

 • Παρακαλούμε όπως αποφευχθεί τηλεφωνική επικοινωνία για την υπό αναφορά θέση
 • Απόρριψη βιογραφικών θα γνωστοποιείται στους αιτητές, με ταυτόχρονη διαγραφή του βιογραφικού τους σημειώματος, από την βάση δεδομένων συλλογής και αξιολόγησης των βιογραφικών, ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
 • Αιτητές προς αξιολόγηση, θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
 • Εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων

 

Apply for this job

Πολιτικός Μηχανικός 189 views

Job Overview

Η εταιρεία Smartly & Co., εκ μέρους και δια λογαριασμό πελάτη της, μιας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Κύπρο, επικεντρωμένης στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προτίθεται, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, στην πλήρωση θέσης Πολιτικού Μηχανικού.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μέλος του ΕΤΕΚ
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office, AutoCAD, MS Project)
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραφή / ανάγνωση / ομιλία)
 • Γνώση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γρήγορη και άμεση ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης

Καθήκοντα

 • Επίβλεψη και οργάνωση έργων
 • Δημιουργία προγράμματος εκτέλεσης εργασιών
 • Δημιουργία και επίβλεψη τήρησης Χρονοδιαγραμμάτων
 • Συντονισμός εργασιών στα εργοτάξια και οργάνωση υπεργολάβων
 • Επιτόπου καταγραφή και οργάνωση / διαχείριση διαθέσιμων πόρων
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση προόδου

 

Παρέχονται

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Παροχή 13ος Μισθός
 • Άριστο Περιβάλλον Εργασία
 • Προοπτικές ανέλιξης και ανάπτυξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022, αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικό σημείωμα, στο gateway@smartly.com.cy, με θέμα «ΥΠ-122»

 

Σημειώσεις

 

 • Παρακαλούμε όπως αποφευχθεί τηλεφωνική επικοινωνία για την υπό αναφορά θέση
 • Απόρριψη βιογραφικών θα γνωστοποιείται στους αιτητές, με ταυτόχρονη διαγραφή του βιογραφικού τους σημειώματος, από την βάση δεδομένων συλλογής και αξιολόγησης των βιογραφικών, ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
 • Αιτητές προς αξιολόγηση, θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά, μέσω του υποβληθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των.
 • Εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων

 

Apply for this job