Οδηγό Φορτηγού – Τρέϊλερ 157 views

Job Overview

Η Salamis Shipping Services Ltd, μέλος του Οργανισμού Salamis, ζητά να προσλάβει το πιο κάτω προσωπικό:

 

Οδηγό Φορτηγού – Τρέϊλερ

  • Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού
  • Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια
  • Καθαρό ποινικό μητρώο

 

Οδηγό Φορτηγού & Χειριστή Ανυψωτικού (Forklift)

  • Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού και άδεια

χειριστή ανυψωτικού

  • Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια
  • Καθαρό ποινικό μητρώο

 

Aπολαβές/Ωφελήματα

 

Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.zographou@salamistours.com

 

Για  περισσότερες πληροφορίες να αποτίνεστε στον κ. Κυριάκο Αντωνίου 99536898

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

Apply for this job