Οδηγός Trailer (Trailer driver) – Larnaca 155 views

Job Overview

Προσόντα / Qualifications:

1)  Επαγγελματική άδεια / Professional licence.

2)  Κάρτα ταχογράφου / Tachograph card.

3)  Εμπειρία σε παρόμοια θέση / Experience in the sector.

 

Καθήκοντα / Duties:

1) Φόρτωση από Λάρνακα και εκφόρτωση – παράδοση σε Παγκύπρια βάση για λογαριασμό πελατών της εταιρείας / Loading from Larnaca and unloading – delivery to all cities for account of company’s clients.

 

> Για πληροφορίες στο τηλ. +35796671025 (Παναγιώτης).  For additional information please contact +35796671025 (Panayiotis) or info@interfreightlogistics.com

Apply for this job