Οδηγός Φορτηγού 322 views

Job Overview

Η εταιρεία Maouris Oikoset, με έδρα τη Λευκωσία, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, ειδών υγιεινής, κουζίνών και τεχνικών λύσεων ζητά οδηγό για το τμήμα Logistics.

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

 • Διανομή υλικών βάση προγραμματισμένου ημερήσιου πλάνου
 • Έλεγχος υλικών πριν τη φόρτωση και κατά την παράδοση
 • Παράδοση και παραλαβή εγγράφων με τις απαραίτητες υπογραφές παράδοσης
 • Εισπράξεις κατά την παράδοση όπου αυτό απαιτείται
 • Παραλαβές Επιστροφών και ενημέρωση του λογιστηρίου
 • Παράδοση εισπράξεων και απαραίτητων εγγράφων στο λογιστήριο
 • Έλεγχοι οχήματος – Services/ΜΟΤ/Διαχείριση ταχογράφου

 

Προσόντα – Δεξιότητες

 • Επαγγελματική Άδεια Οδηγού (επιπέδου Α/Β)
 • Μεταφορές μεγάλου οχήματος με γερανό εκφόρτωσης
 • Ικανότητα χρήσης γερανού για εκφόρτωση υλικών από το όχημα
 • Χειρισμός περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ακρίβεια στην τήρηση του προγράμματος παραδόσεων
 • Ευελιξία

Απολαβές και Ωφελήματα

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 13ο μισθό & ταμείο προνοίας με την πάροδο έξι μηνών συνεργασίας.

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο info@maourisoikoset.com

Apply for this job

Οδηγός Φορτηγού 46 views

Job Overview

Η εταιρεία Maouris Oikoset, με έδρα τη Λευκωσία, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, ειδών υγιεινής, κουζίνών και τεχνικών λύσεων ζητά οδηγό για το τμήμα Logistics.

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

 • Διανομή υλικών βάση προγραμματισμένου ημερήσιου πλάνου
 • Έλεγχος υλικών πριν τη φόρτωση και κατά την παράδοση
 • Παράδοση και παραλαβή εγγράφων με τις απαραίτητες υπογραφές παράδοσης
 • Εισπράξεις κατά την παράδοση όπου αυτό απαιτείται
 • Παραλαβές Επιστροφών και ενημέρωση του λογιστηρίου
 • Παράδοση εισπράξεων και απαραίτητων εγγράφων στο λογιστήριο
 • Έλεγχοι οχήματος – Services/ΜΟΤ/Διαχείριση ταχογράφου

 

Προσόντα – Δεξιότητες

 • Επαγγελματική Άδεια Οδηγού (επιπέδου Α/Β)
 • Μεταφορές μεγάλου οχήματος με γερανό εκφόρτωσης
 • Ικανότητα χρήσης γερανού για εκφόρτωση υλικών από το όχημα
 • Χειρισμός περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ακρίβεια στην τήρηση του προγράμματος παραδόσεων
 • Ευελιξία

Απολαβές και Ωφελήματα

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 13ο μισθό & ταμείο προνοίας με την πάροδο έξι μηνών συνεργασίας.

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο info@maourisoikoset.com

Apply for this job