Οδηγός/Μεταφορέας 107 views

Job Overview

Προσόντα και Καθήκοντα

  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Αδεια φορτηγού/βαν
  • Φορτώνει, ξεφορτώνει και να παραδίδει τις παρραγγελίες πελατών βάση καθορισμένου προγράμματος
  • Ομαδικό πνεύμα, εργατικότητα και τιμιότητα
  • Θετική προσωπικότητα

Επικοινωνήστε στο email info@packmancy.com ή στο τηλέφωνο 96000035

Apply for this job