ΟΔΗΓΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ADR) 90 views

Job Overview

Η Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ  με έδρα τη Λάρνακα, ζητά να προσλάβει Οδηγό βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγραερίου (LPG) σε Παγκύπρια βάση.

Κλίμακα μισθοδοσίας:

Συνδυασμός κλιμάκων μισθοδοσίας: Α5 (€14.732-€25.979) – Α6(ΙΙ) (€19.358-€31.364).

Στις κλίμακες μισθοδοσίας προστίθεται η γενική αύξηση του δημοσίου (6,656%) καθώς και το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ).

Καθήκοντα και ευθύνες:

Όπως προβλέπονται στα σχέδια και κανονισμούς υπηρεσίας της εταιρείας και συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Εκτελεί εργασίες που του υποδεικνύει ο προϊστάμενος του στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
 • Παραδίδει υγραέριο με ασφάλεια σε πελάτες της Εταιρείας.
 • Οδηγεί με ασφάλεια τα οχήματα της Εταιρείας και ιδιαίτερα τα οχήματα μεταφοράς υγραερίου.
 • Συντηρεί, φροντίζει και χειρίζεται με υπευθυνότητα και προσοχή τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
 • Πειθαρχεί στους κανονισμούς λειτουργίας της Εταιρείας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

Να κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης και επαγγελματική άδεια οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, τιμιότητα, αξιοπρέπεια και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πιστοποιητικό υγείας από τις αρμόδιες αρχές.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Απολαβές και ωφελήματα:

Μισθός αναλόγως προσόντων και εργασιακής πείρας, 13ος μισθός, ταμείο προνοίας,  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα παρεμφερή ωφελήματα.

Υποβολή Αιτήσεων:

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 και σε κλειστό φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

SYNERGAS LTD (ΚΕΝΗ ΘEΣΗ ΟΔΗΓΟΥ)

Τ.Θ. 40240,

6302 Λάρνακα.

ή

Παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας:

Λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφια 68

6019 Λάρνακα

ή

Αποστολή με email:

info@synergas.com.cy

Τηλ.: 70002265

Για πρόσθετη πληροφόρηση και για αίτηση εργοδότησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.synergas.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Apply for this job