Οδηγοί ασθενοφόρων 308 views

Job Overview

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο  Άγιος Ραφαήλ στη Λάρνακα ζητά διασώστες /Οδηγούς για το τμήμα ασθενοφόρων  για πλήρη απασχόληση.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνέυμα

 

Επιπρόσθετα προσόντα :

  • Πτυχίο/Δίπλωμα διασώστη
  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Κάτοχος διπλώματος PHTLS
  • Άδεια οδήγησης φορτηγού

 

Προσφέρονται :

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών /κοινωνική ασφάλιση/Ταμείο προνοίας /130ς μισθός και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

Αιτήσεις :

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά στο email saintraphael@cytanet.com.cy

 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο :24840840 .

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δέν θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση .

 

Γόρδιου Δεσμού 25 -6045 Λάρνακα-Τ.Θ.45808-6535 Λάρνακα

Apply for this job