Νοσηλευτική 182 views

Job Overview

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ στην Λάρνακα ζητά Νοσηλευτικό  Προσωπικό για πλήρη  απασχόληση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Εγγεγραμμένος /η στο μητρώο νοσηλευτών
  • Γνώση Η/Υ
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Επιπρόσθετα προσόντα

  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρονται :

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13 / κοινωνική ασφάλιση /πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο:

Email: saintraphael@cytanet.com.cy

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ:  24 840 840

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση.

 

Apply for this job