Μηχανικός/Σύμβουλος Πωλήσεων 235 views

Job Overview

Η εταιρεία DOMOPLEX LTD, πρωτοπόρος βιομηχανία στην παραγωγή δομικών πλεγμάτων, μανδυών και συγκολλημένων συρματοπλεγμάτων περίφραξης, ζητά να προσλάβει άτομο έμπειρο για τη θέση του Μηχανικού/Σύμβουλου Πωλήσεων.

 

Κύρια Καθήκοντα

 • Επίτευξη των εμπορικών στόχων της εταιρείας μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων πλάνων και ενεργειών.
 • Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου μέσω συστηματικών επαφών ή και άλλων ενεργειών.
 • Υποστήριξη πελατών σε σχεδιαστικά θέματα χρήσης των πλεγμάτων και μανδυών.
 • Ετοιμασία και υποβολή προσφορών προς τους πελάτες της εταιρείας.
 • Άλλα σχετικά καθήκοντα που θα ανατίθενται από το Δ/ντή Πωλήσεων και το Γενικό Διευθυντή.

 

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής ή άλλου συναφούς κλάδου Μηχανικής.
 • Εργασιακή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων.
 • Δεξιότητες στην προώθηση των προιόντων της εταιρείας.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ .
 • Γνώση AUTOCAD ή και σχεδιαστικών  προγραμμάτων τύπου AUTOCAD.

 

 

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας που περιλαμβάνει Ταμείο Προνοίας, 13ο μισθός, σχέδιο κινήτρων, εταιρικό αυτοκίνητο κ.α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 27/2/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@domoplex.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Apply for this job