ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 156 views

Job Overview

Η εταιρεία PKF abas limited επιθυμεί να προσλάβει Λογιστή/Λογίστρια για το γραφείο της στην Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Κάτοχος Α.Α.Τ. / C.A.T. / L.C.C.I. Higher / Πτυχίο Λογιστικής
 • Ελάχιστη προηγούμενη εμπειρία 5 έτη
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 • Γνώση στο λογισμικό Sage θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων πελατών
 • Ετοιμασία Φ.Π.Α.
 • Ετοιμασία μισθολογίου
 • Συμφιλίωση τραπεζών, χρεωστών, πιστωτών, κ.λ.π.
 • Άλλα λογιστικά καθήκοντα

Απολαβές και ωφελήματα

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • 13ος μισθός και Ταμείο προνοίας
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Ελεύθερο απόγευμα Παρασκευής
 • Parking

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο panayiota.paphiti@pkf-nic.com.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν της δέουσας εμπιστευτικότητας.

 

 

Apply for this job