Λογιστής 178 views

Job Overview

Η Salamis Shipping Services Ltd, μέλος του Οργανισμού Salamisζητά να προσλάβει προσωπικό για τα γραφεία της στην Λεμεσό για την πιο κάτω θέση:

 

Λογιστήριο

  • Προϋπηρεσία σε συναφή τομέα τουλάχιστον 3 χρόνια
  • Κάτοχος LCCI Accounting Ιntermediate ή Higher
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Καλές οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες

 

Απολαβές/Ωφελήματα

Ο μισθός είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας. Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση c.zographou@salamistours.com

 

Apply for this job